Magazín

Nelegální obchod a počet podvodných praktik na Internetu stále stoupá

Nelegální obchod a počet podvodných praktik na Internetu stále stoupá

270 tisíc psů a 68 tisíc koček. Přibližně tolik nabídek domácích mazlíčků se objevuje denně na inzertních portálech v celé Evropě. Podstatná část této produkce přitom pochází z českých množíren, které již řadu let zneužívají děravé legislativy a nízkých pořizovacích nákladů. Na Internet se přesouvají také „šmejdi“.


Zatímco hlavním důvodem nárůstu on-line obchodu s domácími zvířaty je neexistence jakékoliv kontroly a pravidel pro jejich prodej, v případě „šmejdů“ jde o změnu obchodní taktiky. Podle statistik České obchodní inspekce (ČOI) se počet nekalých praktik na předváděcích akcích v důsledku přísnějšího zákona snižuje. Spotřebitelé jsou zároveň ostražitější – na předváděcí akce jich chodí méně a dávají si větší pozor. Šmejdi tak hledají nový odbyt. Na uvedený trend zareagovaly neziskové organizace ANIMAL EYE a Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci, které se problematikou množíren zvířat a šmejdů zabývají.

Jelikož mají obě témata řadu společných rysů i možností právního a legislativního řešení, rozhodli jsme se postupovat v boji proti uvedeným jevům společně. Kromě pravidelných moderovaných diskuzí k aktuálním odborným otázkám týkajícím se uvedených témat se zaměříme na hledání společných systémových řešení – ať již v podobě prosazování legislativy, právní pomoci či šíření povědomí a osvěty, včetně zlepšení informovanosti spotřebitelů,“ nastínila plány do budoucna ředitelka Nadace Krása pomoci Michaela Stachová na první moderované diskuzi s názvem „Hlavou proti zdi“, do které se zapojili i zástupci parlamentních politických stran.

Překupnictví psů je primárně spotřebitelským problémem a zkušenosti s bojem se šmejdy jasně ukazují, že právě důsledný postup podle spotřebitelského práva může nést kýžené výsledky. Poškození však na tuto možnost často zapomínají anebo o ní ani nevědí,“ uvedla Zuzana Rennerová, advokátka a zakladatelka neziskové organizace ANIMAL EYE. Dokládají to i statistiky. ČOI řešila v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dosud pouze jediný případ podvodného prodeje psů a ten skončil úspěšně – vrácením částky kupujícímu. Od roku 2012 pak ČOI neeviduje žádnou stížnost spotřebitele vůči podnikateli, která by se týkala internetové inzerce množitele nebo kontroly jeho činnosti. V některých evropských státech, jako například ve Velké Británii, Irsku nebo Belgii, vznikají již od konce minulého roku pod hlavičkou EU Dog & Cat Alliance první pracovní skupiny monitorující inzertní prostředí a nastavující pravidla prodeje. V ČR se zatím na podobné aktivity čeká.

Obě neziskové organizace hodlají postupovat koordinovaně s dalšími partnery napříč neziskovým sektorem. Pro všechny, kteří si nevědí s množiteli a překupníky psů rady, je k dispozici již dnes bezplatná právní poradna ANIMAL EYE, a to prostřednictvím emailové adresy info@animaleye.cz a dále na telefonním čísle 608 303 359. Právníci ANIMAL EYE zodpověděli v této poradně v uplynulých dvou letech na 8,5 tisíc dotazů od veřejnosti. Senioři mohou v případě problémů využívat nepřetržitou linku důvěry Senior telefon, která je provozovaná na telefonním čísle 800 157 157 neziskovou organizací Život 90. „Spolu s kolegy se zneužívání starých lidí věnuji soustavně již více jak deset let. Naše aktivity vedeme s cílem seznámit možné oběti s metodami agresorů, navrhnout jim řešení, ale především – díky účinné osvětě je naučit takovým situacím předcházet,“ shrnul dosavadní činnost neziskové organizace Život 90 její ředitel Jan Lorman.


O Nadaci Taťány Kuchařové - Krása pomoci, www.krasapomoci.cz

Nadace, která se soustředí na pomoc seniorům, vznikla v roce 2008. Za devět let rozdělila mezi neziskové organizace pomáhající seniorům téměř 30 mil. korun. V rámci vlastního projektu Doma bez obav pomohla tisícům seniorů, aby mohli žít důstojně doma. Pravidelně se účastní mezinárodních konferencí týkajících se stárnutí populace a výzev, které s tím souvisejí. Zástupci nadace několikrát vystoupili také v OSN. Organizuje osvětové kampaně, které upozorňují na témata jako mezigenerační vztahy, osamělost seniorů, stárnutí populace, diverzita pracovních týmů apod. Vizí nadace je, aby senioři mohli žít doma a důstojně a aby je společnost vnímala s respektem.

O ANIMAL EYE, z.s., www.animaleye.cz

ANIMAL EYE, z.s. je celostátní nezisková organizace, jejímž hlavním účelem je důslednější prosazování práv a zájmů zvířat, především těch domácích. Prvotním záměrem je pojmenovat problémy v oblasti týrání domácích zvířat, tyto problémy systémově řešit, zabránit jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich následků. Tím je činnost uvedené organizace v České republice poměrně unikátní. Její členové nastavují přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a postupně se profilují v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat. V červnu 2015 byl ANIMAL EYE ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut připomínkového místa v legislativním procesu na úseku ochrany zvířat.

Další články autora